www.denizlitercumanlik.com
Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim
    Yeminli Tercüman
          Anasayfa

    Noter Yeminli Tercüme Hizmeti Verdiğimiz Diller

    Almanca, Arapça, Azerice, Bulgarca, Fransızca, İngilizce, Özbekçe, Rusça
      Yeminli tercüme,

      Yeminli çevirmen tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiş       tercümelerdir. Yeminli Tercüman’lık; Noterlerin, yabancı dilde üniversite düzeyinde diploması olan kişilere, “aslına uygun       çeviriler” üreteceğine dair yemin ettirerek ve yazılı olarak da bu yemini imzalatmak suretiyle tanıdığı yetkidir. Yeminli       çevirmen olacak kişilerin ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli çevirmenin ürettiği ve       kaşeleyip imzaladığı belge yeminli tercümedir. Yeminli çevirmenin ürettiği çevirinin noter onayını sadece çevirmenin yemin       zaptının bulunduğu noter onaylamaktadır. Çevirmenin herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması,çevirmenin imzasının       başka bir noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez. Bir çevirmen birden fazla farklı noterliklerde yemin zaptı alabilir.       Bu anlamda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genellikle resmi evraklarda, konsolosluklarca veya mahkemelerce,       yapılan tercümelerde yeminli tercüman imzasını şart koşarlar. Yurt dışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için       öncelikle belgenin gideceği ülkenin diline yine o dilde yeminli çevirmenlik belgesine sahip yeminli çevirmen tarafından       çevrilmesi, çevirinin noterden onaylanması ve noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu ilçe Kaymakamlığınca ya da İl       Valiliğince Apostil (Apostil: Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan       bir belge onay sistemidir) onayının yapılması gerekmektedir. Bu durum belgenin niteliğiyle ya da belgenin gideceği ülkeye       göre değişkenlik gösterebilir. Yine belgenin niteliğine ve belgenin gideceği ülkeye göre sadece yeminli çevirmenin kaşe ve       imzası da yurt dışına çıkacak belgelerin tanınması için yeterli olmaktadır.
Denizli Tercümanlık © 2011-2018  By Güvenç